Top Banner
Button HomeButton SchoolButton PPLButton AboutButton Links
Välkommen till Internord Flight Training

NYHET!
Vi kan nu i samarbete med flygteoriskolan erbjuda teoriutbildning på distans. För mer information Kontakta flygteoriskolan via deras hemsida:
www.flygteoriskolan.se


Är du intresserad av flyg och funderar på att utbilda dig till pilot? Internord Flight Training erbjuder både grundutbildning och olika tilläggsutbildningar till befintliga piloter. Vi är stationerade i Örebro men jobbar över hela mellan-Sverige.

Nyhet: Hos Internord Flight Traning så kan man nu göra språkprov för engelsk och svensk behörighet. För mer information och/eller bokning av språktest - Se 'Om Oss' sidan.

Har du frågor om flyg eller flygutbildning så hör gärna av dig till oss.

Flygskola

Internord Flight Training har tillstånd från Transportstyrelsen att bedriva flygutbildning till privatflygcertifikat och mörkerbehörighet. Vi kan också erbjuda typinflygning, skillnadsutbildning och olika former av flygträning till befintliga piloter. Nedan är en kortfattad beskrivning av de tjänster som vi erbjuder inom området flygutbildning.

Bottom Home

Tel: 070-2717202, e-mail: tflyg.sweden@gmail.com